Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego

KOMITET ORGANIZACYJNY:
  • PRZEWODNICZĄCA: DR N. MED. MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA

  • Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: DR GRAŻYNA TOMIAK

CZŁONKOWIE:
  • DR N. MED. SYLWIA MARCZEWSKA

  • DR N. O ZDROWIU ANNA SKURA-MADZIALA

  • MGR PIOTR BIEGASIEWICZ

  • MGR IWONA ŁOPACIŃSKA

  • MGR DANUTA KOZŁOWSKA

  • MGR MIROSŁAWA MAŚLAKIEWCZ

  • MGR BOGUMIŁA PIEKARSKA

  • MGR JOLANTA KONARSKA