Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego

KOMITET NAUKOWY
  • PRZEWODNICZĄCY: PROF. ZBIGNIEW KOPAŃSKI

  • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: DOC. DR IRENA BRUKWICKA

  • CZŁONKOWIE ZESPOŁU (W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM):
  • PROF. FRANCISZEK FURMANIK

  • PROF. WOJCIECH PIEKOSZEWSKI

  • PROF. BOŻENA PIETRZAK

  • PROF. WŁODZIMIERZ PTAK

  • PROF. JANUSZ SCHABOWSKI

  • PROF. WOJCIECH URACZ